Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kuprinė

Maišelis, nešamas pasikabinus per pečius ant nugaros.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2010 07 27).

Šalutiniai terminai

dėklė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 12 16).

Termino atitikmuo užsienio kalba

backpack; knapsack; rucksack anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 118; Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 1411.