Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko mūšis prie Marnos

Jo metu buvo sustabdytas vokiečių kariuomenės veržimasis į Prancūziją, Vakarų fronte pereita prie pozicinio karo.