Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (RSDDP) II suvažiavimas

Jo metu partija suskilo į dvi grupes: bolševikus – V. Lenino (Uljanovo) šalininkus ir menševikus – L. Martovo šalininkus.