Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko Trafalgaro mūšis

Jo metu anglai, vadovaujami H. Nelsono, sumušė jungtinį prancūzų ir ispanų laivyną.