Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko Konstanco (Vokietija) Bažnyčios susirinkimas

Jo metu buvo panaikinta Vakarų bažnyčios schizma – paskelbta Visuotinio bažnyčios susirinkimo viršenybė popiežiaus atžvilgiu. Susirinkimas nušalino nuo sosto visus tuo metu buvusius tris popiežius ir išrinko naują – Martyną V.