Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tvora

Užtvara aplink statinius, jų kompleksus, kiemus, sodus, žemės sklypus, parkus, kapines ar pan. Statoma iš medžio (karčių, lentų, šakų), metalo strypų, mūrijama iš akmens, plytų.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, t. 4, p. 363.

Termino atitikmuo užsienio kalba

fence anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=fence&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300005044 (žiūrėta 2010 12 03).