Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  atkaltė

Sėdimojo baldo atrama nugarai.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 194.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=furniture&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300167577 (žiūrėta 2011 06 30).

Šalutiniai terminai

atlošas lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

back anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=furniture&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300167577 (žiūrėta 2011 06 30).