Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  baculum

Žinduolio kopuliacijos organo kaulas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, 2011 01 31.

Termino atitikmuo užsienio kalba

baculum anglų kalba

Wikipedia, the Free Encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Baculum (žiūrėta 2013 03 07).