Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  neoekspresionizmas (dailė)

XX a. 9 deš. postmodernizmo tapybos kryptis. Dailininkai puoselėjo ekspresyvią, emocionalią gesto tapyseną, vaizdavo figūrinius motyvus. Nuo ekspresionizmo skiriasi mėgdžiotojišku, eklektišku požiūriu, ironišku autoriaus santykiu su kūryba. Ryškiausiai reiškėsi Vokietijoje (naujieji laukiniai), Italijoje (transavangardas), JAV.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 290.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Neo-Expressionist; Neo-Expressionism; Energism; New Expressionism; New Expressionist; New Fauves; New Wave (style); Vehement Painting; Violent Painting; Wild Painting anglų kalba
naive nouveau prancūzų kalba
il nuovo nuovo italų kalba