Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nakł. Przeglądu Powszechnego