Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nakł. Związku Dziennikarzy i Literatów Woj. Nowogrodzkiego