Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  stiklo tapyba

Tapybos technika: tapoma aliejiniais dažais ar tempera ant nugarinės stiklo lakšto pusės, kad vaizdas būtų po stiklu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Termino atitikmuo užsienio kalba

glass painting; glass-painting anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.
reverse painting on glass; back painting; back-painting anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.