Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Babronių piliakalnis (16507)

Unikalus objekto kodas: 16507.

Birštono r. sav., Birštono sen., Babronių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Pilis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.