Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  faksimilė

Labai tiksli originalo (dažniausiai rankraščio, dokumento, leidinio) kopija, gaunama spaudos ar fotografijos būdu.