Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Najarito valstija

Administracinis centras Tepikas.

Termino šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai: internetinė duomenų bazė, http://pasaulio-vardai.vlkk.lt.