• Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, t. 17.
   
 • Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, t. 18.
   
 • Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, t. 19.
   
 • Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.
   
 • Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4.
   
 • Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1.
   
 • Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 11.
   
 • Vitas Luckus. Biografija, sud. Matulytė M., Luckienė-Aldag T., Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2014.
   
 • Vitas Luckus. Kūryba, sud. Matulytė M., Luckienė-Aldag T., Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2014.
   
 • „Vytautė Žilinskaitė – nepailstanti satyros ir vaikų literatūros klasikė“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, http://senas.lnb.lt/lnb/selectPage.do?docLocator=4912BE3FEE5511DF8705746164617373&inlanguage=lt&pathId=132 (žiūrėta 2015 m. liepos 30 d.).
   
 • Vytauto Didžiojo karo muziejus 2009 metais: almanachas, Kaunas: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2010, 211, [1] p.
   
 • Vytauto Didžiojo karo muziejus 2011 metais: almanachas, Lietuva: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2012.
   
 • Vytauto Didžiojo universitetas: antrųjų penkerių veikimo metų (1927.II.16–1932.IX.1) apyskaita, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1933.
   
 • „Vytauto Kašubos kūrybos ekspozicija ŽMOGAUS MISTERIJA“, Lietuvos dailės muziejus, http://www.ldm.lt/pdg/kasuba.htm (žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 22 d.).
   
 • Vytis: istorija ir dailė, sud. Narbutas I., Sajauskas S., Žaliaduonienė B., Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009.
   
 • „Vlado Putvinskio paminklo – namo atidarymas Kelmėj“, Šiaurės Lietuva, 1932-09-25, Nr. 39 (137), p. 4, http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=94675 (žiūrėta 2017 m. vasario 9 d.).
   
 • Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai, sud. Nekrašienė I., red. Kazlauskaitė L., 2003 m., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla.
   
 • VšĮ „Gintarinė svajonė“, http://gintarinesvajone.lt/.
   
 • Valentukevičius J., „Žemaitijos ąžuolo jubiliejus“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/200806/str12.htm (žiūrėta 2015 m. kovo 18 d.).
   
 • Vailionytė D., „Žvirgždė ar Praurimė: Apie gydytoją, mokslininkę, publicistę, visuomenės veikėją Agnietę Ambraziejūtę-Steponaitienę“, XXI amžius: Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis, 2004 m., Nr. 65, http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/09/01/zvil_01.html (žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.).
   
 • Культура староверов стран Балтии и Польши: исследования и альбом, Vilnius, 2010, 455, [1] p.
   
 • Volodin A. N., Медали СССР, Sankt Peterburgas: Pečiatnyj dvor, 1997.
   
 • Variakojis J., 4 pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulkas, Niujorkas: Karys, 1965.
   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 143
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3