• Kitkauskienė L., „Sakralinio pastato, jo vidaus erdvių ir liturginių reikmenų pavadinimai“, Santalka, 2008, t. 16, nr. 2.
   
 • Kuprys-Kuprevičius K., „Senienų vargai per pusantrų metų“, XX amžius, 1937-08-02, Nr. 172, p. 7.
   
 • Klose A., Sprachen der Welt: ein weltweiter Index der Sprachfamilien, Einzelsprachen und Dialekte, mit Angabe der Synonyma und fremdsprachigen Äquivalente, 2-asis patais. ir papild. leid., Miunchenas, 2001, 556 p.
   
 • Kubilius V., „Stasys Santvaras“, Seredžius, sud. Girininkienė V., Baršauskienė M., Krikščiūnas P., Vilnius: Versmė, 2003, p. 1133.
   
 • Kazlienė V., „Steponas Antanavičius (1932–2004)“, Lietuvos muziejai, 2004, Nr. 4.
   
 • Kummli H., Serafini S., The Art of Bead Embroidery: Techniques, Design & Inspiration, 2007, 111 p.
   
 • Katzner K., The Languages of the World, Rev. ed., Londonas, 1986, x, 376 p.
   
 • Klimka L., Tikslieji mokslai Lietuvoje: Ist. apžvalga, Vilnius: Šviesa, 1994, 168 p.
   
 • Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Krokuva: Wydawnictwo Literackie, 1974.
   
 • Kugevičius A., „Vadžrajanos dailės kūriniai Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje“, Kultūrologija, 2008, t. 16: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos VIII, p. 338–402.
   
 • Kuodytė V., „Vaikelių yra dangaus karalystė“, Kamane.lt: Kauno menininkų namų profesionalaus meno žinių portalas.
   
 • Klietkutė J., Varšuvos fotografė Jadvyga Golč, Kretinga, 2017, https://issuu.com/jolantaklietkute/docs/golcz_jadvyga (žiūrėta 2017 m. balandžio 6 d.).
   
 • Kutorga E., „Viktoras Kutorga (1920 01 04–1991 06 22)“, Mažvydo klubas, 2010, p. 101–106.
   
 • Kazakevičius V., „Visetiškės barrow cemetery“, Lietuvos archeologija, 2000, t. 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai.
   
 • Kuizinienė I., XVI–XVIII a. gobelenai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000.
   
 • Kačinskienė K., Mažeikienė O., XVI–XX a. pr. apšvietimo priemonės: katalogas, Vilnius: Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1980, 193, [1] p.
   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 136
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3