• Kavaliauskas V., Pasaulio kalbos: mokomoji priemonė aukštųjų mokyklų studentams filologams, Vilnius: Petro ofsetas, 2002, 51, [1] p.
   
 • Krukas H., Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos: Vilniaus geto ir stovyklų kronikos, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004.
   
 • Kulikauskas A., Photoobjects, NoRoutine Books, 2017.
   
 • Klietkutė J., Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus, Kretinga, 2015.
   
 • Klietkutė J., Plungės fotografas Mendelis-Movša Berkovičius, Kretinga, 2016, https://issuu.com/jolantaklietkute/docs/berkovicius_mendelis (žiūrėta 2016 m. rugsėjo 15 d.).
   
 • Krivickas J., Res non verba: Šiaulių berniukų gimnazijos – J. Janonio vidurinės mokyklos istorija, Kaunas: Šviesa, 1991.
   
 • Kondrotas P., „Rietavo muzikos mokykla“, Žemaitija, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Rietmuz_mokykla.lt.htm (žiūrėta 2014 m. gegužės 27 d.).
   
 • Kišonienė R., „Romėnų I–V a. stiklas Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje“, Baltų archeologija, 2002, nr. 1, p. 22–25.
   
 • Kitkauskienė L., „Sakralinio pastato, jo vidaus erdvių ir liturginių reikmenų pavadinimai“, Santalka, 2008, t. 16, nr. 2.
   
 • Kuprys-Kuprevičius K., „Senienų vargai per pusantrų metų“, XX amžius, 1937-08-02, Nr. 172, p. 7.
   
 • Klose A., Sprachen der Welt: ein weltweiter Index der Sprachfamilien, Einzelsprachen und Dialekte, mit Angabe der Synonyma und fremdsprachigen Äquivalente, 2-asis patais. ir papild. leid., Miunchenas, 2001, 556 p.
   
 • Kubilius V., „Stasys Santvaras“, Seredžius, sud. Girininkienė V., Baršauskienė M., Krikščiūnas P., Vilnius: Versmė, 2003, p. 1133.
   
 • Kazlienė V., „Steponas Antanavičius (1932–2004)“, Lietuvos muziejai, 2004, Nr. 4.
   
 • Kairys S., Tau, Lietuva, 1964.
   
 • Kudirka V., Tautiška giesmė, Vilnius: Vaga, 1988.
   
 • Kummli H., Serafini S., The Art of Bead Embroidery: Techniques, Design & Inspiration, 2007, 111 p.
   
 • Katzner K., The Languages of the World, Rev. ed., Londonas, 1986, x, 376 p.
   
 • Klimka L., Tikslieji mokslai Lietuvoje: Ist. apžvalga, Vilnius: Šviesa, 1994, 168 p.
   
 • Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Krokuva: Wydawnictwo Literackie, 1974.
   
 • Kugevičius A., „Vadžrajanos dailės kūriniai Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje“, Kultūrologija, 2008, t. 16: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos VIII, p. 338–402.
   
 • Kuodytė V., „Vaikelių yra dangaus karalystė“, Kamane.lt: Kauno menininkų namų profesionalaus meno žinių portalas.
   
 • Klietkutė J., Varšuvos fotografė Jadvyga Golč, Kretinga, 2017, https://issuu.com/jolantaklietkute/docs/golcz_jadvyga (žiūrėta 2017 m. balandžio 6 d.).
   
 • Kutorga E., „Viktoras Kutorga (1920 01 04–1991 06 22)“, Mažvydo klubas, 2010, p. 101–106.
   
 • Kučys A., Vileišiai: trijų brolių darbai tautai, Čikaga: Devenių kultūros fondas, 1993.
   
 • Kazakevičius V., „Visetiškės barrow cemetery“, Lietuvos archeologija, 2000, t. 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai.
   
 • Kuizinienė I., XVI–XVIII a. gobelenai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000.
   
 • Kabašinskaitė B., XVI–XVIII amžiaus lietuviškų kalvinistų giesmynų kalba: redagavimo istorija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020.
   
 • Kačinskienė K., Mažeikienė O., XVI–XX a. pr. apšvietimo priemonės: katalogas, Vilnius: Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1980, 193, [1] p.
   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 148
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3