• Knygotyra, 2001, t. 37.
   
 • Knygotyra: enciklopedinis žodynas, Vilnius: Alma littera, 1997, 413, [1] p.
   
 • Knygotyra, 1996, t. 23 (30).
   
 • Knygotyra, 2010, t. 55.
   
 • Knygotyra, 1997, t. 33.
   
 • Kolekcijų istorijos: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, sud. Kamarauskienė D., Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2013.
   
 • Komunistinis rytojus.
   
 • Klietkutė J., Kostas Jagutis: žinomas pamirštas Kretingos fotografas, Kretinga, 2016, https://issuu.com/jolantaklietkute/docs/jagutis_kostas (žiūrėta 2016 m. rugsėjo 29 d.).
   
 • Krantai: meno kultūros žurnalas, Vilnius, 2015, nr. 1.
   
 • Krantai, 2002, nr. 1.
   
 • Krantai: meno kultūros žurnalas, 2006, nr. 1.
   
 • Krantai: meno kultūros žurnalas, 2017, Nr. 2.
   
 • „Kraštiečiai“, Radviliškio viešoji biblioteka, http://www.radviliskiobiblioteka.lt/lt/krastotyra/krastieciai.
   
 • Kavaliauskas M., Kražių portretas, Kaunas: Šviesos raštas, 2009.
   
 • Kretingos muziejaus Ikonografijos rinkinys, Nr. KM-IF6883.
   
 • Kretingos muziejus, http://www.kretingosmuziejus.lt.
   
 • Kretingos muziejus, 1936–1996, Lietuva, 1996.
   
 • Kretingos personalijų žinynas, http://senoji.kretvb.lt/lt/pages/personaliju_z (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka, http://www.kretvb.lt.
   
 • Kanarskas J., „Kretingos sunkiųjų darbų kalėjimas“, Kretingos muziejus, http://www.kretingosmuziejus.lt/naujienos/kretingos-sunkiuju-darbu-kalejimas (žiūrėta 2018 m. sausio 2 d.).
   
 • Krikščioniškosios ikonografijos žodynas, sud. Ramonienė D., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, 327, [1] p.
   
 • Kojalavičius-Vijūkas A., Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza S.J. Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany Compendium, czyli O klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają, Krokuva, 1897, [4], IV, 527 p.
   
 • KTU – Tarptautinių žodžių žodynas, http://www.ukc.ktu.lt/zodynas/index.php (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Kudirkos Naumiestis: monografija, Vilnius: Mintis, 1990, 347, [2] p., [16] iliustr. lap.
   
 • Kučinskaitė A., „Kuklioji širdiečių vadovė“, Laiškai lietuviams: JAV lietuvių vienuolių jėzuitų religinės ir tautinės kultūros mėnesinio žurnalo tinklalapis, http://laiskailietuviams.lt/index.php/1995m-4-balandis/8032-kuklioji-sirdieciu-vadove (žiūrėta 2015 m. gegužės 27 d.).
   
 • Kultūrologija, 2006, t. 14: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V.
   
 • Kultūrologija, 2008, t. 16: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos VIII.
   
 • Kultūros barai: LTSR kultūros ministerijos mėnesinis žurnalas, 1985, nr. 8.
   
 • Kultūros istorijos tyrinėjimai, sud. Berenis V., Vilnius, 1997, t. 3.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 1994, nr. 1.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 2013, nr. 17.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 2000, nr. 6.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 1998, nr. 5.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 2009, nr. 14.
   
 • Kultūros paveldo departamentas: prie Kultūros ministerijos, http://www.kpd.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
   
 • Kultūros vertybių registro klasifikatoriai, http://195.182.68.156/klas/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Kunigaikščiai Oginskiai – Lietuvos laisvės ir spaudos puoselėtojai, http://www.spaudos.lt/Istorija/Oginskiai.htm (žiūrėta 2013 m. lapkričio 20 d.).
   
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais, sud. Šmigelskytė-Stukienė R., Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, kn. 2.
   
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais, sud. Šmigelskytė-Stukienė R., Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, 472 p.
   
 • Kunigaikščių Oginskių kultūrinė, politinė veikla: praeities atspindžiai, ateities perspektyvos: VII tarptautinė mokslinė konferencija: pranešimų tezės, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
   
 • Kupiškio viešoji biblioteka, http://www.kupiskiovb.lt.
   
 • Kuršėnų miesto bendruomenės tinklalapis, http://kursenai.lt/.
   
 • Kwartalnik Historyczny: organ Polskiego Towarzystwo Historyczne.
   
 • Každailis A., Laivai ir jūrininkai, Vilnius: Tyto alba, 2014.
   
 • Klajumienė D., „Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjero dekoro paveldas“, Laukuva, 2005, d. 1, p. 215–227, http://www.llt.lt/pdf/laukuva/istorija-paveldas.pdf (žiūrėta 2013 m. gruodžio 3 d.).
   
 • Kairys S., Lietuva budo, Niujorkas, 1957.
   
 • Kulikauskas P., Volkaitė-Kulikauskienė R., Tautavičius A., Lietuvos archeologijos bruožai, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961.
   
 • Kuizinienė I., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011.
   
 • Kisarauskas V., „Lietuvos knygos ženklai 1518–1918“, Lietuva, 1984.
   
 • Keršytė N., Lietuvos muzeologija: Lietuvos muzeologijos raida XVIII amžiaus antroje pusėje – XXI amžiuje, Vilnius: Akademinė leidyba, 2016.
   
 • Kregždė J., Lietuvos reformatų raštija: istorinė apžvalga, Čikaga: Devenių kultūros fondas, 1978, 271 p.
   
 • Kuncevičius A., Lietuvos viduramžių archeologija, Vilnius, 2005, 197, [2] p.
   
 • Kanišauskaitė I., Mačianskaitė L., Satkauskytė D., Šervenikaitė N., Vaitiekūnas D., Žukas S., Literatūros vadovėlis: 12 klasei, Vilnius: Baltos lankos, 2012, I dalis.
   
 • Kazitėnas A., Mano tėviškė – lygumų kraštas: ekologinės apybraižos, Kaunas, 1990, 246, [3] p.
   
 • Kmita R., „Miliauskaitė“, Šaltiniai.
   
 • Kartavičius A., Žiedelis A., Mineralų paslaptys, Vilnius: Mokslas, 1986, 222 p., [16] iliustr. lap.
   
 • Kviklys B., Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai, 2-oji (fotogr.) laida, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, 816 p.
   
 • Karpavičius P., P. Karpavičiaus spalvotų fotografijų paroda: katalogas, Vilnius, 1953, [12] p.
   
 • Kuckailis E., Partizano žiedas: karinė istorinė apybraiža, Kaunas: Vox altera, 2019.
   
 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 120
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3