Motiejus Dominykas Dogelis

Vardas Motiejus Dominykas
Pavardė Dogelis
Profesija istorikas, mokytojas, rektorius
Gimimo data 1715-08-06

Išsami biografija

Istorikas, LDK ir Lenkijos istorinių šaltinių leidėjas. Gimė 1715 m. rugpjūčio 6 d. Hembuliuose (prie Lydos), mirė 1760 m. vasario 24 d. Vsršuvoje.

Mokėsi Ščiutino (Lydos apskr.) pijorų (šios vienuolijos narys nuo 1730) mokykloje. 1744–1746 m. filosofijos, teisės ir kitų mokslų žinias gilino Leipcigo, Paryžiaus ir Strasbūro universitetuose.

Mokytojavo pijorų vienuolynuose.

Apie 1747 m. tapo Vilniaus pijorų kolegijos rektoriumi, prie jos 1754 m. įsteigė vieną geriausių LLV spaustuvių, 1756 m. – bajorų jaunimo internatą.

Sumanęs parengti LDK ir Lenkijos istorinių dokumentų 8 t. publikaciją jai medžiagą rinko Vokietijos, Prancūzijos, Olandijos, LLV dokumentų saugyklose.

Vilniuje išleistos svarbiausios publikacijos: „Lenkijos karalystės ir LDK aktų kodeksas“ („Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae“ t. 1 1758, t. 5 1759, t. 4 1764; kitiems tomams (planuota 8 t.) surinkta medžiaga liko rankraščiuose; saugoma Pagrindiniame senųjų aktų archyve Varšuvoje; „Lenkijos karalystės ir LDK sienos“ („Limites Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae“ 1758).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Motiejus Dogelis lietuvių kalba 
Maciej Dominik Dogiel lenkų kalba 

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.